Selamat Hari Oeang Ke-69

10/23/2015 9:03:33 AM

HARI OEANG KE-69

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

mengucapkan

SELAMAT HARI OEANG KE-69

GELORAKAN SEMANGAT KERJA

GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

YANG BERKEADILANBack to List


Eselon I Kementerian Keuangan